ustaadota keenya Adurahman husseen

sheekkotii teenya tanneen nashiidaan isaanii baayyee namatti tolu ustaaz Abdurahman-hussee, SHek juneeydi fi UStaaz Anas mohammed osoo nashiidaa shek abdoosh eebbisanii gala deemanii hara hawaash irratti goranii yeroo nashiidaa nuuf jedhan

Abdurahman-husseen, Anas-mohammed, fi shek Abdosh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *