nashiidaa Utaaz Abdoosh aliyye

nashiidaa ustaaz Abdoosh Aliyyee kana keessatti waan ajibaa dhageessu Rabbiin Diin isaatirraa Hamtuu ni eega

Abdoosh-Aliyyee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *